ByWencke Fotografie

Boekingsformulier minisessie

Algemene voorwaarden

Een goede klantrelatie is belangrijk, daarom wijzen wij je graag op de wederzijdse rechten en plichten. Deze vind je terug in de onderstaande algemene voorwaarden. Lees onderstaande voorwaarden goed door alvorens je een afspraak maakt. Vragen? Stuur een mailtje naar info@bywencke.nl

 

Algemeen: De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoudt het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant akkoord met de voorwaarden.

De fotoshoot: De prijzen voor een fotoshoot staan op de website vermeld. De klant weet voor de sessie de prijzen door deze op te vragen of zich in te lezen op de website. Prijzen zijn inclusief btw (particulier).  Vragen? Stuur een mailtje naar info@bywencke.nl.

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt. In het  geval, dat de fotoshoot op een buitenlocatie is gepland, maar het is slecht weer (regen of zeer donkere lucht) wordt de fotoshoot in overleg met  de klant worden verzet,  Dit wordt voorafgaand aan de shoot besloten. Er wordt gelijk op zoek gegaan naar een alternatieve datum.

Mocht de fotograaf door omstandigheden (ziekte, ongeval, technische storing of andere vorm van overmacht) niet op de afgesproken datum aanwezig kunnen zijn, wordt deze verplaatst of afgelast. 

Wanneer de klant zonder opgaaf van reden niet op de afspraak komt verschijnen kan er geen restitutie worden aangevraagd.

Betaling: de factuur dient gecontroleerd te worden door de klant op onjuistheden voor deze betaald wordt. De factuur dient binnen een betalingstermijn van 14 dagen voldaan te zijn. Na volledige betaling van de factuur staat de afspraak pas definitief in de agenda van de fotograaf. Indien de klant verzuimt de betaling volgens afspraak te voldoen, zullen er een  2- tal herinneringen worden verzonden. blijft betaling dan uit wordt de factuur overgedragen aan een incassobureau. De kosten die hiermee samen gaan zullen worden doorberekend aan de klant.

Annuleren:  Vanwege de organisatie van de minishoots is het niet mogelijk de reservering te verplaatsten. Je kan wel jouw plekje verkopen aan een ander of cadeau geven. Annuleren voor een minifotoshoot na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht: Tussen twee weken en 72 uur voor de reportage wordt 50% van de betaalde kosten in rekening gebracht.  Het annuleren van de fotoshoot 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% in rekening gebracht. Er vind geen restitutie plaats van het voorschot.   

Geldige redenen voor het verzetten van een fotoreportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc. 

Indien er sprake is van een annulering op basis van overmacht is ByWencke Fotografie niet verplicht betaalde gelden te retourneren. Eventuele gereserveerde en betaalde diensten die vanwege overmacht niet door kunnen gaan zullen verzet worden naar een later tijdstip of de klant ontvangt een voucher voor het betaalde bedrag met de geldigheidsduur van 1 jaar. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ByWencke Fotografie  geen invloed kan uitoefenen en waardoor ByWencke Fotografie niet in staat is de verplichtingen na te komen.

ByWencke Fotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren, maar zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is ByWencke Fotografie niet verplicht vervanging te regelen. 

Een fotoreportage vind altijd plaats op afspraak van een vast tijdstip. De betaling van de shoot die gedaan wordt bij het reserveren is om de tijd en kosten van de sessie te dekken. Ben je te laat voor je fotoshoot dan heeft dat gevolgen voor de fotoreportage en eventueel de aanbetaling.

Namelijk: 0 – 15 minuten te laat: De tijd die we later starten zal van de totaaltijd van de shoot af gaan. Meer dan 15 minuten te laat: De shoot wordt geannuleerd zonder teruggaven van de betaalde kosten.

Producten: De afgenomen fotobestanden en gekozen producten worden (digitaal) aangeleverd na betaling van de factuur. Tenzij anders afgesproken. De klant krijgt binnen 21 dagen na de fotosessie een link toegestuurd met een online galerie. In deze galerie kan de klant een keuze maken van de foto’s en/of gewenste producten.

ByWencke Fotografie werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerking. Daardoor is ByWencke Fotografie niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant, omdat zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders kan ervaren dan een op een gekalibreerd beeldscherm.  De klant heeft in dit geval geen recht op terugbetaling, een nieuw product of een andere vergoeding.

Klachten: Klachten dienen 7 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk per mail te worden behandeld. De klachten zal naar alle redelijkheid beoordeeld worden. Bij een gegronde klacht zal deze in behandeling worden genomen.

Ten alle tijden zal er geen inzicht worden gegeven in de RAW-bestanden.

Foto’s die worden gemaakt tijdens de fotosessie zijn een interpretatie van de fotograaf en berust op artistieke autonomie van de fotograaf en zijn passend aan de portfolio. De portfolio is te vinden op de website (www.bywencke.nl)

Klachten over hoe het model op het portret overkomt worden niet gehonoreerd.

Auteursrecht: Ten allen tijde behoudt de fotograaf het auteursrecht. De klant krijgt gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik.  Foto’s mogen niet gebruikt worden voor commerciële of non-profit doeleinden.

Foto’s mogen niet gepubliceerd worden in gedrukte media, mogen niet worden doorverkocht of ingezonden worden voor fotowedstrijden. Je hebt immers zelf de foto niet gemaakt.

Bij het boeken van een fotosessie geeft de klant de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden op het internet, dit zijn haar facebook & instagram pagina,  haar website en portfolio. Ook voor drukwerk, bijvoorbeeld flyers en exposities. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

De klant dient vooraf kenbaar te maken aan de fotograaf wanneer hij/zij niet wil dat de foto’s worden gebruikt voor promotie doeleinden zoals hierboven beschreven.

Foto’s die de klant ontvangt mogen in privé sferen worden door gemaild en/of gebruikt op social media als Twitter, Facebook of Instagram. Naamsvermelding is niet verplicht, maar wordt wel erg gewaardeerd.

Privacy: ByWencke Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email of geboortedata) doorgeven aan derden of openbaar maken. Zie ook het uitgebreide privacyreglement.

Scroll naar boven