ByWencke Fotografie

Boekingsformulier Bruiloft

Algemene voorwaarden

Een goede klantrelatie is belangrijk, daarom wijs ik je graag op de wederzijdse rechten en plichten. Deze vind je terug in de onderstaande algemene voorwaarden. Lees je ze goed door?

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Vragen? Stuur een mailtje naar info@bywencke.nl

Artikel 1: Fotograaf

 1. ByWencke Fotografie zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen.
 2. ByWencke Fotografie zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

 

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht

 1. ByWencke Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.
 2. ByWencke Fotografie levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.

Artikel 3: Aanbetaling

 1. ByWencke Fotografie vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 euro.
 2. Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur.  Als deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden.
 3. ByWencke Fotografie levert haar producten nadat de gehele betaling is ontvangen.  

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden

 1. Alle bedragen zijn inclusief btw en exclusief reiskosten buiten Oosterhout, tenzij anders overeengekomen.
 2. ByWencke Fotografie zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het 

bruidspaar.

 1. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Producten en levering

 1. ByWencke Fotografie stuurt na de trouwdag een online galerij met daarin minimaal 15 
 2. bewerkte foto’s.
 3. ByWencke Fotografie levert het aantal foto’s dat wat in het pakket beschreven staat.
 4. ByWencke Fotografie levert haar bestanden digitaal.
 5. ByWencke Fotografie levert geen RAW- bestanden.
 6. ByWencke Fotografie hanteert een geschatte levertijd van 6 werkweken.
 7. ByWencke Fotografie bewaart de bewerkte foto’s maximaal 3 jaar, vanaf de datum van de bruiloft. 

Artikel 6: Album

 1. Na ontvangst van de foto’s maakt ByWencke Fotografie een eerste ontwerp van jullie 

album, n.a.v. de door het bruidspaar gekozen favoriete foto’s.

 1. Het bruidspaar mag het album tot 2 keer toe aanpassen.

ByWencke Fotografie zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp. 

 1. Toegestane wijzigingen omvatten het geheel verwijderen van spreads (twee aangesloten pagina’s) of het vervangen van individuele foto’s voor een foto van dezelfde verhouding.
 2. Na goedkeuring van het bruidspaar verzendt ByWencke Fotografie het album op naar de leverancier. Het album is na goedkeuring binnen 5 weken bij het bruidspaar in huis.
 3. Het album dient besteld te kunnen worden binnen 6 maanden nadat de foto’s zijn 

opgeleverd. 

Artikel 7: Auteursrecht en privacy

 1. Het auteursrecht op de foto’s berust bij ByWencke Fotografie. Dit houdt in dat de ontvanger van de foto’s altijd enige vorm van naamsvermelding dient te gebruiken bij publicatie op social media kanalen en elders op internet, tenzij anders is overeengekomen. 
 2. Het nabewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan. 
 3. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te spelen aan andere (commerciële) bedrijven of fotowedstrijden zonder toestemming van ByWencke  Fotografie.
 4. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant ByWencke Fotografie toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden zoals social media, portfolio, website en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien, kan dit aangegeven worden aan ByWencke Fotografie.
 5. ByWencke Fotografie zal foto’s nooit zonder toestemming van de klant aan een andere personen of  (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie door derden zal altijd toestemming worden gevraagd.

Artikel 8: Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan ByWencke Fotografie Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Bij annulering van de overeenkomst door het bruidspaar behoudt ByWencke Fotografie de reserveringskosten van 250 euro.
 3. De klant kan de uitsluitend schriftelijk annuleren.  
 4. Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing: 
 • 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 12 maanden  en 6 maanden voor reserveringsdatum.
 • 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering tussen 6 maanden en 1 maand voor reserveringsdatum.
 •   75% van het overeengekomen bedrag bij annulering korter dan 1 maand voor  reserveringsdatum.

Artikel 9: Ziekte

In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor ByWencke Fotografie echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in dezelfde stijl als haar werkt. De foto’s worden altijd door ByWencke Fotografie bewerkt en afgeleverd.

 

Artikel 10: Portretrecht

ByWencke Fotografie houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend) de website en weblog, portfolio, social media en drukwerk.

ByWencke Fotografie mag de foto’s gebruiken voor fotowedstrijden en publicaties in tijdschriften.

Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 11: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

ByWencke Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig door ByWencke Fotografie aan het bruidspaar medegedeeldScroll naar boven